Dịch vụ sửa chữa

Nhu cầu sửa chữa thân xe và sơn ngày càng tăng cao, vì vậy các đại lý Toyota phải nâng cao khả năng phục vụ. Để đáp ứng được điều này, các hệ thống đại lý có 2 lựa chọn là mở rộng quy mô hoặc nâng cao hiệu quả làm việc.

Việc mở rộng quy mô là khó khả thi trong điều kiện nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, quỹ đất ngày càng ít, vì vậy chỉ còn lựa chọn nâng cao hiệu quả làm việc bằng việc áp dụng khái niệm TPS của hệ thống sản xuất Toyota vào hoạt động sửa chữa thân xe và sơn.

Bảng giá sửa chữa

Sửa chữa thay thế $120
Battery and engine service $80
-10% OFF Brake repair $40
Belts & Hoses $40
Steering and Suspension Services $90
Heating & Cooling $60

Bảng giá chăm sóc xe

Maintenance and repair $300
Diagnostics $50
Towing/Mobile service $250
Body work $600
Turbo Check $85