Thủ Tục Hỗ Trợ Tài Chính

Thủ tục hỗ trợ tài chính sau đây được áp dụng với các cá nhân và các tổ chức kinh doanh có nhu cầu mua xe.

Đối với cá nhân: 01 hộ khẩu (photo), 01 CMND (photo), 01 Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn (photo)

Những giấy tờ chứng minh thu nhập như: hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân.

Cá nhân sở hữu tài sản có giá trị: nhà cửa, đất đai, các loại ô tô , máy móc, dây chuyền nhà máy, nhà xưởng (nếu có)